ผมร่วงในผู้ชาย

ผมร่วงในผู้ชาย สาเหตุของปัญหาผมร่วงศีรษะล้านในผู้ชายที่พบบ่อย คือ ภาวะผมร่วงแอนโดรจีนีติก (androgenetic alopecia) หมายถึง ปัญหาศีรษะล้านรูปแบบผู้ชาย (male pattern baldness) หรือภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ ซึ่งเป็นผลของฮอร์โมนเพศชาย

เป็นเพราะ ฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) เกิดจากพันธุกรรม DHT เกิดขึ้นโดยการรวมของเอนไซม์ 5 alpha reductase สารที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมตัวกับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า testosterone ฮอร์โมน DHT ส่งผลทำให้ผมร่วงในชายโดยการลดการเจริญเติบโตของเส้นผมในระยะ anagen เฟสของวงจรผม ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงในที่สุดจะทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้าน

ในปกติผมของคนเราย่อมหลุดร่วงเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว แต่ก็จะขึ้นมาใหม่แทนเส้นเก่าที่หลุดร่วงไป แต่ในกณีของผู้สูงอายุผมที่หลุดร่วงไปจะไม่มีการงอกขึ้นแทนที่ใหม่ทำให้ศีรษะบางลงเรื่อยๆ

สาเหตุผมร่วงในผู้ชาย


การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (Hormones Changes)

ฮอร์โมนคือสารเคมีที่เกิดขึ้นในต่อมต่าง ๆ ทั่วร่างกายต่อมเหล่านี้ผลิตฮอร์โมนและสารเคมีพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านคือฮอร์โมนที่เรียกว่า DHT( dihydrotestosterone) ซึ่งเปลี่ยนมาจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนที่หลั่งมาจากต่อมหมวกไตและลูกอัณฑะ โดยการทำงานของเอนไซม์ 5-alpha-reductase ในผู้ชายพบว่าเอมไซม์ทำงานมากขึ้นในบริเวณรากผมทำให้ผมร่วง และฮอร์โมน DHT ยังส่งผลให้ผมเข้าสู่ระยะพักตัวเร็วขึ้นผมจึงร่วงเร็วและผลิตผมที่ขึ้นใหม่เล็กลงจนในที่สุดผมจะบางลง

พันธุกรรม(Heredity)

ความจริงปัญหาผมร่วงเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับยีนที่เกี่ยวข้อง ยีนนี้อาจได้รับทั้งทางพ่อและแม่ ภาวะศีรษะล้านมีความเกี่ยวข้องกับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งผู้ชายได้รับมาจากแม่ ในปัจจุบันเราพบว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 20 ที่เกี่ยวข้องกับภาวะศีรษะล้านนี้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้จากทั้งพ่อและแม่ ทำให้อธิบายได้ว่าทำไมลูกจึงศีรษะล้านคล้ายที่พบกับพ่อได้แต่นักพันธุกรรมศาสตร์พบว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากแม่ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าจากพ่ออยู่เล็กน้อยและยีนที่พบนี้น่าจะเป็นยีนเด่น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มียีนนี้อยู่จะมีลักษณะของศีรษะล้านทุกคนจะต้องที่ลักษณะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะของยีนนี้ด้วยปัจจัยดั้งกล่าวได้แก่ฮอร์โมน อายุ ความเครียด ภาวะโภชนาการ การพักผ่อน และปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละบุคคล

สัญญาณเตือนอาการผมร่วง

จากการศึกษาพบว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโพรงเส้นผมจะหดตัวลงทำให้ขนาดเส้นผมและความยาวของเส้นผมลดลง สาเหตุจากรากผมเริ่มทำงานน้อยลง ทำให้ผมบนหนังศีรษะบางลงตามความเสื่อมของเซลล์เมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงยังบริเวณหนังศีรษะน้อยลงด้วย

วิธีการรักษาและป้องกันผมร่วง


เคล็ดลับวิธีการป้องกันผมร่วง เพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาตัวเองและช่วยลดปัญหาผมร่วงผมบางอีกทางหนึ่งในเบื้องต้น ดังนี้

Rogaine (Minoxidil)

ยาปลูกผม หรือ Rogaine (Minoxidil) แบบทา โดยใช้ทาวันละ 2 ครั้ง (ทาหลังสระผมทั้งตอนเช้าและก่อนนอนโดยไม่ต้องล้างออก) ซึ่งจะใช้ได้ผลดีในผู้ที่มีผมร่วงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งค้นพบว่า Minoxidil มีส่วนช่วยในการยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน DHT

ใช้ทาโดยตรงบริเวณศีรษะเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์รากผม ช่วยชะลออาการผมร่วง และช่วยปลูกเส้นผมใหม่ให้มีอัตราการงอกที่เพิ่มขึ้นได้

ยากินรักษาผมร่วง Finasteride

ยากินรักษาผมร่วง สำหรับผู้มีปัญหาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ ในการรักษาโดยการใช้ยา Finasteride (ไฟนาสเตอไรด์) ซึ่งเป็นยาต้ายกรรมพันธุ์ที่ช่วยจัดขวางเอนไซม์ที่มีผลทำให้ผมร่วง แต่มีรายงานว่าการใช้ยานี้มีผลข้างเคียงคือทำให้นกเขาไม่ขัน สมรรถภาพทางเพศลดลงได้ แต่พบได้ไม่มากหรือประมาณ 1.8% ของผู้ที่ได้รับยาทั้งหมด และถ้าหยุดยาอาการดังกล่าวก็จะหายไป สบายใจได้ โดยให้รับประทานควบคู่กับยาเม็ดกระตุ้นเส้นผม Minoxidil ซึ่งมีผลให้เส้นผมงอกตัวเร็วและหนาขึ้น

ศัลยกรรมปลูกผม

สำหรับคนไข้บางรายที่หัวล้านหรือผมบาง ไม่สามารถใช้ทั้งยาทาและยารับประทานได้ เนื่องจากเซลล์รากผมหลุดร่วงหมดแล้ว คนไข้สามารถศัลยกรรมปลูกผม ซึ่งเป็นการผ่าตัดของแพทย์โดยการนำเซลล์รากผมจากท้ายทอยของตัวเองมาปลูกไว้ในบริเวณที่มีผมบาง ซึ่งวิธีการนี้จะได้ผมที่หนาแน่นและเป็นธรรมชาติ

ความรุนแรงของศีรษะล้าน จำแนกได้เป็น 7 ระยะ


  • ระยะที่ 1 : ผมดกตามปกติ
  • ระยะที่ 2 : เริ่มมีการถอยร่นของแนวผมเข้าไปตามขมับทั้ง 2 ข้าง
  • ระยะที่ 3 : การถอยร่นมีมากจนเกือบศีรษะเถิก หรืออาจมีผมร่วงกลางกระหม่อมร่วมด้วย
  • ระยะที่ 4 : ศีรษะเถิกมากขึ้นทั้งตามแถวขมับและแนวหน้าผาก
  • ระยะที่ 5 : ศีรษะเถิกมากขึ้นอีก และกระหม่อมเริ่มมีผมบางลงชัดเจน
  • ระยะที่ 6 : บริเวณศีรษะเถิก และบริเวณล้านกลางกระหม่อมขยายมาชนกัน
  • ระยะที่ 7 : ศีรษะล้านทั้งศีรษะ มีไรผมบาง ๆ อยู่บ้าง มีผมเหลืออยู่แนวเหนือหูทั้ง 2 ข้างและด้านหลัง