ผมร่วงในผู้หญิง

ภาวะผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน พบได้ไม่น้อยในผู้หญิงยุคปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเส้นผม มักจะทุกข์ใจและกังวลใจมากกว่าผู้ชาย สำหรับผู้หญิงผมร่วงนี้จะเริ่มเกิดขึ้น เมื่ออายุ 25-30 ปีขึ้นไป โดยผมร่วงโดยเริ่มจากการที่ผมเส้นเล็กลง และเมื่อลูบผมก็จะมีผมติดมือมา หรือตื่นนอนตอนเช้าแล้วพบว่ามีเส้นผมร่วงหล่นอยู่บนหมอนในทุกๆ เช้า

ผมร่วงในผู้หญิงนั้นอาการแสดงที่พบได้บ่อย คือ ผมบางหรือศีรษะล้าน ซึ่งมักจะพบบริเวณกลางศีรษะ ส่วนแนวผมด้านหน้าจะไม่ถอยร้นเข้าไปเหมือนในผู้ชาย ปัญหาผมร่วงผมบางในผู้หญิง คงเป็นปัญหาใหญ่ ๆ ของใครหลาย ๆ คน ซึ่งผลที่เกิดแม้จะไม่กระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่กลับมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจเวลาแต่งทรงผม

สาเหตุผมบางและผมร่วงในผู้หญิงมีหลายสาเหตุไม่แตกต่างจากผมร่วงผมบางในผู้ชายมากนัก แต่สิ่งที่ต่างก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม ฮอร์โมน พฤติกรรมการใช้ชีวิต

สาเหตุผมร่วงในผู้หญิง


สาเหตุของ ผมร่วง ผมบาง และ ศีรษะล้าน ในผู้หญิง มาจาก 3 สาเหตุ ดังนี้

อายุ (Age)

จากการศึกษาพบว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโพรงเส้นผมจะหดตัวลงทำให้ขนาดเส้นผมและความยาวของเส้นผมลดลง สาเหตุจากรากผมเริ่มทำงานน้อยลง ทำให้ผมบนหนังศีรษะบางลงตามความเสื่อมของเซลล์เมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงยังบริเวณหนังศีรษะน้อยลงด้วย

ฮอร์โมน (Hormones)

ฮอร์โมนคือสารเคมีที่เกิดขึ้นในต่อมต่าง ๆ ทั่วร่างกายต่อมเหล่านี้ผลิตฮอร์โมนและสารเคมีพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านคือฮอร์โมนที่เรียกว่า DHT( dihydrotestosterone) ซึ่งเปลี่ยนมาจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนที่หลั่งมาจากต่อมหมวกไตและลูกอัณฑะ โดยการทำงานของเอนไซม์ 5-alpha-reductase ในผู้ชายพบว่าเอมไซม์ทำงานมากขึ้นในบริเวณรากผมทำให้ผมร่วง และฮอร์โมน DHT ยังส่งผลให้ผมเข้าสู่ระยะพักตัวเร็วขึ้นผมจึงร่วงเร็วและผลิตผมที่ขึ้นใหม่เล็กลงจนในที่สุดผมจะบางลง ดังนั้นในผู้หญิงจึงพบว่ามีปริมาณฮอร์โมนนี้อยู่ด้วย แต่พบในปริมาณที่น้อยกว่าในเพศชาย

ยีน (Genes)

ความจริงปัญหาผมร่วงเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับยีนที่เกี่ยวข้อง ยีนนี้อาจได้รับทั้งทางพ่อและแม่ ภาวะศีรษะล้านมีความเกี่ยวข้องกับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งผู้ชายได้รับมาจากแม่ ในปัจจุบันเราพบว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 20 ที่เกี่ยวข้องกับภาวะศีรษะล้านนี้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้จากทั้งพ่อและแม่ ทำให้อธิบายได้ว่าทำไมลูกจึงศีรษะล้านคล้ายที่พบกับพ่อได้แต่นักพันธุกรรมศาสตร์พบว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากแม่ดู เหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าจากพ่ออยู่เล็กน้อยและยีนที่พบนี้น่าจะเป็นยีนเด่น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มียีนนี้อยู่จะมีลักษณะของศีรษะล้านทุกคนจะต้องที่ลักษณะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะของยีนนี้ด้วยปัจจัยดั้งกล่าวได้แก่ ฮอร์โมน อายุ ความเครียด ภาวะโภชนาการ การพักผ่อน และปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละบุคคล

ตามธรรมชาติแล้ว ในทุก ๆ วัน เส้นผมจะหลุดร่วงเป็นปกติวันละ 25-100 เส้น

การปลูกผมในผู้หญิง

การปลูกผมไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ทำได้ ผู้หญิงก็สามารถทำได้เช่นกัน เทคนิคใหม่ๆของการปลูกผมสามารถนำมาใช้ในผู้หญิงได้ซึ่งประสบความสำเร็จไม่ต่างจากการปลูกผมในผู้ชายเลย ดังนั้นผู้หญิงที่กำลังมีความกังวลเรื่องผมบางก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมได้

Ludwig Scale – Hair Loss Patterns

การจัดกลุ่มประเภทผมร่วงในผู้หญิง แบบ Ludwig Scale